06.02.2020 - Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na 1 wolne stanowisko Starszego Inspektora w Sekcji Finansowo-Administracyjnej Straży Miejskiej

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu - do następnego etapu zakwalifikowano 2 osoby.

O dalszej procedurze naboru osoby zostaną poinformowane telefonicznie.