20.11.2019 - Zapytanie ofertowe na usługi sprzatania na terenie obiektów będących w zarządzaniu Strazy Miejskiej w Kielcach

Zamawiający: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3 b .zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1843), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania pn.:
na usługi sprzątania na terenie obiektów będących w zarządzaniu   Straży Miejskiej w Kielcach.

Czytaj więcej...

19.11.2019 r. – informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczonych do likwidacji i sprzedaży.

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust.1 Załącznika do Zarządzenia Nr.277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuję iż :

Czytaj więcej...

30.10.2019 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczonych do sprzedaży

 Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuje iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego i zbędnego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

Czytaj więcej...

30.10.2019 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczących do likwidacji

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuje iż posiadane na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane zostały do likwidacji:

Czytaj więcej...

17.05.2019 r . Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach

  Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie sposobu i trybu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuję, iż posiadane na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane zostały do likwidacji:

Czytaj więcej...