17.12.2018 - Pokaz ekologicznego i ekonomicznego palenia w piecu

W niedzielne przedpołudnie na terenie Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla na kieleckim Baranówku odbył się kolejny pokaz instruktażowy tzw. odgórnej metody palenia w piecach C.O., dzięki której można uzyskać więcej energii cieplnej, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ilości dymu. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w pokazie zorganizowanym dla nich przez strażników z patrolu EKO.

Czytaj więcej...

02.12.2018 - Pokaz ekologicznego i ekonomicznego palenia w piecu

Kielecki radny pan Maciej Bursztejn oraz strażnicy miejscy z patrolu EKO spotkali się z mieszkańcami Białogonu, aby w ramach programu walki z niską emisją spalin, emisją pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych oraz w trosce o czystość powietrza zaprezentować ekonomiczną i ekologiczną metodę palenia w domowych piecach.

Czytaj więcej...

28.08.2018 - Wypalanie odpadów

Mimo licznych apeli kierowanych do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby wypełniając obowiązek porządkowania swoich posesji pozbywali się odpadów w sposób przewidziany prawem i nie wypalali śmieci, kieleccy strażnicy miejscy nadal ujawniają kolejne przypadki dotyczące tego wykroczenia.

Czytaj więcej...

10.04.2018 - Kontrole gospodarki wodno-ściekowej w mieście

Tylko w tym miesiącu podczas przeprowadzonych szczegółowych kontroli posesji funkcjonariusze sekcji EKO ujawnili dwa nielegalne przypadki przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz 3 przypadki wypuszczania nieczystości ciekłych na tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody pitnej dla miasta Kielce. Ponadto dwukrotnie ujawniono korzystanie z „przydomowych podczyszczalni”  nie spełniających żadnych wymagań dopuszczających ich do użytku, a na funkcjonowanie których właściciele posesji nie uzyskali stosownych zezwoleń.

Czytaj więcej...

06.04.2018 - Wiosenne porządki

Zimą zmagamy się z trującym dymem, powstającym m.in. wskutek spalania w piecach śmieci lub ogrzewaniem domów niskiej jakości paliwami. Wiosna niesie ze sobą zjawiska wypalania traw, spalania w ogródkach pozostałości roślinnych, a wraz z nimi wszystkich niepotrzebnych na terenie nieruchomości odpadów.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje