Honorowi dawcy krwi

W dniu 6 maja 2010 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny tj. bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi dla potrzebujących nadał kilku kieleckim strażnikom miejskim odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Od dłuższego czasu duża rzesza strażników honorowo oddawała krew na rzecz potrzebujących, jednak zbiorowa inauguracja zawiązanego klubu HDK 986 odbyła się w dniu 8 stycznia 2010 roku.  Obecnie Klub Honorowych Dawców Krwi "986" liczy 17 aktywnych członków systematycznie oddających krew.
Od dnia utworzenia Klubu do dnia 28.08.2019 r. objętość oddanej krwi :
 ( w litrach ) 129.600, osocza: 13. 806, płytek: 1.350.

 

KORZYŚCI  PŁYNĄCE  Z  ODDAWANIA  KRWI

 

   28.08.2019 - „Krew darem życia”   Galeria             

Najcenniejszym darem życia – własną krwią w przeddzień swojego święta, podzielili się z potrzebującymi kieleccy Strażnicy Miejscy. W ramach akcji funkcjonariusze na czele z Panią Komendant – Renatą Gruszczyńską, licznie udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, by oddać ten wyjątkowy surowiec. I choć akcja zbiorowego oddawania tego życiodajnego płynu przez nasze koleżanki i kolegów odbyła się dziś po raz pierwszy, warto dodać, że w szeregach kieleckich Strażników Miejskich jest wielu honorowych dawców krwi, którzy regularnie dzielą się nią z tymi, którzy jej potrzebują. Fakt ten nie dziwi, bowiem w codziennej służbie Strażnik Miejski niejednokrotnie spotyka się z sytuacjami, gdzie ludzkie życie jest zagrożone, zaś krew często bywa niezbędna. Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udało się zebrać blisko 5 litrów pełnej krwi i 1.5 litra osocza bogatopłytkowego.

http://www.rckik-kielce.com.pl/aktualnosci/99-straz-miejska-2019

Dodatkowe informacje