KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016...


czytaj więcej

Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Straż Miejska informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest
Komendant Straży Miejskiej w Kielcach
z siedzibą:

Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3b
25 -024 Kielce
Sekretariat: (41) 348-29-13 Fax: (41) 361-18-13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marcin Słoń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z  ustaw i aktów prawa miejscowego.

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 779). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz ciążących na niej obowiązków.

Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest niezbędne do:

 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • na podstawie przepisów prawa, w sytuacji, kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach,
 • na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • w procesie rekrutacji od osoby, której dane dotyczą, gdy ta wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest:

 • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Dodatkowe informacje